Czasami zadajecie nam pytanie czy tak zaawansowany zegarek jakim jest Garmin Fenix 5 może służyć jako zwykły stoper? Odpowiedź nie może być inna niż twierdząca. Ponadto ze stopera można skorzystać na dwa sposoby.

Tradycyjny stoper z możliwością dodawania okrążeń

Pierwszy sposób to tradycyjny stoper, który mierzy czas od wciśnięcia do wciśnięcia przycisku start (prawy górny klawisz). Aby uruchomić stoper wystarczy wejść do ustawień poprzez przytrzymanie lewego, środkowego przycisku i wybrać pozycję o nazwie zegar. Dalej wybieramy z listy stoper i uruchamiamy go wciskając przycisk start.

Po uruchomieniu stopera w górnej części ekranu widzimy upływający czas. Jeżeli chcielibyśmy oznaczyć nowe okrążenie i wyodrębnić dla niego osobny czas to wystarczy kliknąć prawy, dolny klawisz. W ten sam sposób rozpoczynamy kolejne okrążenia. W górnej części zawsze widać łączny czas, a czasy dla danych okrążeń widzimy na liście. W celu zatrzymania stopera klikamy prawy, górny klawisz. Po zatrzymaniu możemy skorzystać z opcji:

  • wznów – wznawia działanie stoper
  • gotowe – zamyka działanie aplikacji stoper
  • przejrzyj – pozwala przejrzeć czasy dla poszczególnych okrążeń
  • zeruj – zeruje stoper

W tym trybie nie ma możliwości zapisania wyników.

Stoper w ramach aktywności

Każda wgrana fabrycznie w zegarku Garmin Fenix 5 aktywność  posiada stoper. W odróżnieniu od opisanego powyżej klasycznego stopera, mierząc czas w ramach aktywności zyskujemy możliwość zapisania pomiarów i przesłania ich do platformy Garmin Connect. Aby skorzystać ze stopera wystarczy wybrać jakąkolwiek aktywność, następnie nacisąć start, a po zakończeniu aktywności stop i zapisać pomiar.

W zegarkach możemy też utworzyć nową aktywność i dostosować ją do własnych potrzeb. Aby utworzyć własną aktywność wystarczy wejść na listę wszystkich aktywności, dalej na końcu tej listy wybrać dodajinna i nadać nazwę aktywność np. Stoper.

W dalszej części należy przejść do edycji pól danych. W tym miejscu decydujemy jakie parametry chcemy widzieć na ekranie w trakcie aktywności. W naszym przykładzie zmieniliśmy standardowy układ wyświetlający trzy parametry na układ z dwoma parametrami. Dalej zmieniliśmy wyświetlanie całkowitego dystansu na dystans okrążenia oraz wyłączyliśmy tryb Auto Lap. Wyłączenie funkcji auto lap pozwoli ręcznie oznaczać okrążenia tak jak w przypadku tradycyjnego stopera. Warto tu zauważyć, że poza czasem pojawia się opcja zliczenia dystansu, która przy zwykłym stoperze nie była dostępna.

Po zakończeniu ustawień z listy wybieramy świeżo utworzoną aktywność Stoper. Analogicznie jak w przypadku wcześniej opisanego stopera rozpoczynamy pomiar przez wciśnięcie przycisku start, a nowe okrążenie rozpoczynamy za pomocą prawego, dolnego przycisku. W trakcie testów dokonaliśmy korekty wyświetlanych na ekranie parametrów i dodaliśmy trzecie pole, na którym włączyliśmy parametr o nazwie czas okrążenia. Po zatrzymaniu stopera pojawia się możliwość zapisania pomiaru. Dzięki temu w dowolnym momencie możemy podejrzeć pomiary z poziomu historii zegarka, a po synchronizacji z platformą Garmin Connect także z poziomu komputera.

Zainteresowanych zakupem zegarka z serii Garmin Fenix 5 zapraszamy do salonów firmowych lub sklepu online TRIGAR.pl